Om

Vi som skapat denna webbplats är personal och elever i årskurserna F-5 på Sörböleskolan i Skellefteå.

Vår skola deltar under höstterminen 2016 i ett pilotprojekt om programmering. Med denna blogg vill vi dokumentera klassernas arbete med programmering. Vi vill även använda webbplatsen för att kommunicera med elevernas föräldrar om aktuella händelser och skolarbeten.

Alla som skriver på vår skolblogg, har upphovsrätt till allt material på sidan. Vi publicerar endast bilder som vi själva fotograferat, tecknat eller målat. I det fall där vi använt annat material, har vi använt material som går under CC-licensen.

I läroplanen i avsnittet övergripande mål och riktlinjer står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Genom att vår blogg bland annat kommunicerar med elevernas föräldrar bidrar bloggen till att vi når det målet.

Tack vare att vi deltagit i vår kommuns pilotprojekt om programmering så har alla klasser såklart lärt sig en hel del om programmering under detta läsår. Genom bloggen har vi även fått lära oss om t ex regler för användning av musik när vi bland annat skulle välja musik till robotarnas danser. Vi har också kommit på att det känns extra viktigt att göra ett bra jobb med skoluppgifterna när man veta att uppgifterna ska publiceras på bloggen.

Vi tycker att vi ska vinna tävlingen i webbstjärnan för att vi är en hel skola som vågar använda modern teknik både genom att vi programmerar men också genom att vi bloggar.